PUZ sub Mociar, Zonă rezidențială pentru tineri

PUZ Locuințe pentru tineri, terenuri oferite de Primăria Municipiului Reghin

\"\"

Cartier
Iernuteni
Adresa
Str. Gurghiului FN (fără număr)
Data proiect 
2012
Tip proiect
PUZ
Proiectant
Arh. Adriana Raus, arh. Csibi Ede Lorand
Beneficiar
Primăria Municipiului Reghin
Linkuri

Anunțul Primăriei Municipiului Reghin

http://www.primariareghin.ro/index.php?id=153&tx_ttnews[cat]=3&tx_ttnews[pS]=1341090000&tx_ttnews[pL]=2678399&tx_ttnews[arc]=1&tx_ttnews[tt_news]=4338&tx_ttnews[backPid]=155&cHash=409343aced\\

Descriere

Temă de proiectare

Amplasament. Terenul este limitat de o ramificație a străzii Gurghiului, calea ferată Tîrgu Mureș-Toplița, cimitir și DJ153 Reghin-Beica-Eremitu.

Elemente geografice și de mediu. Se va ține cont în special de pânza freatică și pârâu care pot fi integrate în conceptul de urbanism, peisaj spre pădurea mocear. Se va evita deshiderea peisajelor spre zona industrială dinspre nord.

Infrastructura edilitară existentă. Zonele de protecție a rețelelor electrice existente vor rezulta fâșii neconstruibile pentru care sunt așteptate propuneri de folosire alternativă. De asemenea sunt bine venite propuneri de eliminarea vizuală a stâlpilor și conductorilor de înaltă tensiune.

Pentru infrastructura edilitară neexistentă sunt așteptate consumuri estimate, ținând cont de dezvoltarea viitoare a zonei.

Funcțiuni complementare. În acst sens, se va elabora la faza PUZ un studiu GEO cu forări recomandate de către elaboratorul PUZ; Se va prezenta schematic câte un partiu la scara 1:200 ca model pentru fiecare tipologie propusă. Scopul de bază este cel de a reduce timpul de proiectare ce se va răsfrânge asupra prețului pentru proiectul tehnic.